Kontakt wyłącznie dla mediów

Kontakt wyłącznie dla mediów

Opublikowany

Udostępnij

Powiązane artykuły
How much can we benefit from effective healthcare?

temu

PLN 726 per employee for each employer, more than PLN 11 billion in savings to the Treasury, are the savings which can be achieved thanks to investment in effective, quality healthcare, according to the authors of the report: “Work. Health. Economics. A 2012-2016 Perspective”, prepared by Medicover Polska. However, experts point out that the key to success is to bring the healthcare model in line with the healthcare needs of the economically active. Therefore, the key objective of this year’s analysis was to answer the question “How healthy are employees in Poland?”
Ile możemy zyskać dzięki efektywnej opiece zdrowotnej?

temu

726 zł dla pracodawcy na jednego pracownika, ponad 11 mld zł dla budżetu państwa – to oszczędności, jakie można wygenerować dzięki inwestycji w wysokiej jakości, efektywną opiekę medyczną – podkreślają autorzy raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2012-2016”, opracowanego przez Medicover Polska. Eksperci zwracają jednak uwagę, iż kluczem do sukcesu jest dostosowanie modelu opieki do potrzeb zdrowotnych osób aktywnych zawodowo. Stąd głównym celem tegorocznej analizy była odpowiedź na pytanie, jaki jest stan zdrowia pracownika w Polsce?
USG 4D – nowoczesna metoda obrazowania płodu

temu

Wśród obowiązkowych badań, które przechodzą w Polsce ciężarne kobiety, znajduje się USG 2D, czyli nieinwazyjne badanie obrazowe z użyciem fal ultradźwiękowych. Pozwala ono wykryć ewentualne nieprawidłowości w rozwoju płodu na poszczególnych etapach trwania ciąży. Jeszcze większe możliwości diagnostyczne daje nowa metoda USG 4D, która pozwala na przestrzenne obrazowanie dziecka w czasie rzeczywistym.
4D ultrasound – an advanced method for foetal imaging

temu

Obligatory tests for pregnant women in Poland include 2D ultrasound scan, which is a non-invasive imaging ultrasound check. The scan gives the opportunity to detect any potential abnormalities in the foetus at different stages of pregnancy. Even more diagnostic possibilities are available with the new 4D method as it allows for dimensional imaging of the baby in real time.

Lack of preventive health screening – an epidemic among men!

More than 18 million men live in Poland [1]. If any disease concerned such a large group of people, we would undoubtedly recognise it as an epidemic. There is, however, one reason why men's health is not at its best. It is a general belief that there is no need to undergo preventive health screening tests, and they are consequently postponed. It is commonly believed that men care less about health than women, and that they only see a doctor when it is too late for prevention and specific therapeutic actions are needed. According to the Medicover Report "Work. Health. Economics "(survey of nearly 230,000 patients) as many as 68 percent of them are overweight or obese. It is one of the factors that, without proper control and effective treatment at an early stage, can lead to serious health consequences.