Zdrowie
Ponad 56,1 tys. osób zostało poszkodowanych do końca września 2017 roku w wyniku wypadków przy pracy. Zgodnie z danymi GUS w czołówce najbardziej wypadkowych branż znalazło się przetwórstwo przemysłowe, handel, transport i gospodarka magazynowa oraz budownictwo. Ze wzglę...

15 marca 2018

English
Nestmedic has signed a contract with an international private healthcare company. The mobile CTG system, Pregnabit, will be launched at Medicover Poland medical centres. This launch will mark the beginning of further contracts with international medical networks.

14 marca 2018

English
The Polish dental market, following the example of the European market, is in the process of consolidation. Small offices are increasingly joining large networks. This is taking place to meet the expectations of patients who value quality services, convenience, trust in ...

14 marca 2018

Zdrowie
Nestmedic podpisał umowę z międzynarodową firmą oferującą prywatną opiekę medyczną. Służący badaniu KTG mobilny system Pregnabit trafi do sieci placówek medycznych Medicover Polska. To wdrożenie ma być wstępem do dalszych umów z międzynarodowymi sieciami medycznymi.

14 marca 2018

Stomatologia
Polski rynek usług stomatologicznych – wzorem europejskiego – jest w trakcie konsolidacji. Małe gabinety coraz częściej dołączają do dużych sieci. Ten proces wymuszają oczekiwania pacjentów, dla których liczy się jakość oferowanych usług, wygoda, zaufanie do lekarza i no...

14 marca 2018

Biznes
Jak pokazują ostatnie dane Eurostat, Polska znajduje się w pierwszej piątce krajów Unii Europejskiej o najniższej stopie bezrobocia. Statystyki te z jednej strony cieszą, z drugiej stanowią duże wyzwanie dla wielu pracodawców, którym dziś coraz trudniej o dobrego pracown...

13 marca 2018

English
According to the latest Eurostat data, Poland is in the top five countries of the European Union with the lowest unemployment rate. Although on one hand these statistics are a cause for joy, they also pose a big challenge for many employers, who are having a harder time ...

13 marca 2018

English
Refraction defects affecting visual acuity constitute approx. 42% of eyesight problems, which makes them the most common ophthalmological problem in patients of all ages in our population. There are several ways to correct them. As much as 80% of patients resort to weari...

23 lutego 2018

Szpital Medicover
Wady refrakcji wpływające na ostrość widzenia stanowią ok. 42 proc. problemów ze wzrokiem, co czyni je najczęstszym problemem okulistycznym występującym w naszym społeczeństwieu pacjentów w każdym wieku. Istnieje kilka sposobów na ich korekcję. Aż 80 proc. pacjentów sięg...

23 lutego 2018

Kontakt dla mediów
Wszystkich  przedstawicieli mediów serdecznie zapraszamy do kontaktu. Jednocześnie informujemy, że Biuro Prasowe udziela odpowiedzi wyłącznie na zapytania mediów i nie przekazuje kontaktów do innych pracowników organizacji.
7
8
9
10
11
12
13
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.