Stomatologia
Medicover Stomatologia rozszerza swoją sieć o nowe placówki w Szczecinie i we Wrocławiu. Zwiększenie liczby gabinetów dentystycznych to ważny krok w kierunku rozwoju usług stomatologicznych Medicover Polska. Tylko w tym roku do sieci dołączy 27 nowych gabinetów stomatolo...

19 kwietnia 2018

Zdrowie
Jak podkreślają epidemiolodzy, w ostatnich latach obserwujemy powrót chorób zakaźnych, uznanych przez lata za opanowane i wygasłe. Jedną z nich jest krztusiec. Rosnącą zachorowalność odnotowujemy także w Polsce. Dowodzą temu dane Państwowego Zakładu Higieny – w 2016 roku...

26 marca 2018

English
Epidemiologists stress that in recent years we have been observing the return of infectious diseases, which for years have been considered to be under control or eradicated. One of them is pertussis, and its incidence has also been on the rise in Poland. This is confirme...

26 marca 2018

Zdrowie
Czynniki dziedziczne stanowią przyczynę ok. 10-30 proc. wszystkich nowotworów[1]. Są one szczególnie istotne w przypadku raka piersi czy raka jajnika, na których występowanie ma wpływ mutacja genów BRCA1 lub BRCA2, zwiększająca o ok. 40 proc. ryzyko zachorowania na raka ...

21 marca 2018

English
Hereditary factors account for approx. 10-30 percent of all cancer cases[1]. They are particularly significant in the case of breast cancer and ovarian cancer, which are caused by a mutation of the BRCA1 or BRCA2 genes, increasing the risk of ovarian cancer by approx. 40...

21 marca 2018

English
By the end of September 2017, more than 56,100 persons were injured as a consequence of accidents at work. According to the data of the Central Statistical Office, the most accident-prone sectors included industrial processing, trade, transport, storage, and construction...

15 marca 2018

Zdrowie
Ponad 56,1 tys. osób zostało poszkodowanych do końca września 2017 roku w wyniku wypadków przy pracy. Zgodnie z danymi GUS w czołówce najbardziej wypadkowych branż znalazło się przetwórstwo przemysłowe, handel, transport i gospodarka magazynowa oraz budownictwo. Ze wzglę...

15 marca 2018

English
The Polish dental market, following the example of the European market, is in the process of consolidation. Small offices are increasingly joining large networks. This is taking place to meet the expectations of patients who value quality services, convenience, trust in ...

14 marca 2018

English
Nestmedic has signed a contract with an international private healthcare company. The mobile CTG system, Pregnabit, will be launched at Medicover Poland medical centres. This launch will mark the beginning of further contracts with international medical networks.

14 marca 2018

Zdrowie
Nestmedic podpisał umowę z międzynarodową firmą oferującą prywatną opiekę medyczną. Służący badaniu KTG mobilny system Pregnabit trafi do sieci placówek medycznych Medicover Polska. To wdrożenie ma być wstępem do dalszych umów z międzynarodowymi sieciami medycznymi.

14 marca 2018

4
5
6
7
8
9
10
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.