Biznes
Szpital Medicover już po raz trzeci otrzymał akredytację Ministra Zdrowia, potwierdzającą wysoką jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów. Proces akredytacji polega na zewnętrznej ocenie pracy placówki, której dokonuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – jednostka Ministerstwa Zdrowia. Akredytacja udzielana jest na trzy lata. Obecnie certyfikat akredytacyjny posiadają 203 placówki spośród 1,2 tys. szpitali w Polsce.

około miesiąca temu

English
Medicover Hospital for the third time received the accreditation of the Ministry of Health confirming the high quality of treatment and patient safety. The accreditation process consists of an external evaluation of the institution work, which is performed by the Centre for Quality Monitoring in Health Care - unit of the Ministry of Health. The accreditation is granted for a period of three years. Currently, 203 of 1200 hospitals in Poland have accreditation certificate.

około miesiąca temu

Zdrowie
Zapalenie przyzębia (periodontitis) to obok próchnicy jedna z najczęstszych dolegliwości stomatologicznych Polaków – dotyczy blisko 50% dorosłych pacjentów. Mimo że problem jest poważny, zaledwie co dziesiąty z nas decyduje się na diagnostykę czy leczenie w tym kierunku[1]. Niezdiagnozowane i nieleczone zapalenie przyzębia ma bardzo poważne konsekwencje, nieleczone może nawet prowadzić do utraty zębów, stąd warto większą uwagę zwracać na profilaktykę chorób przyzębia. [1] http://swiatlekarza.pl/1-proc-osob-polsce-zdrowe-przyzebie/

około miesiąca temu

English
Gum disease (periodontitis) is, along with caries, one of Poles' most common dental diseases, affecting nearly 50% of adult patients. Although the problem is serious, only one in ten of us is diagnosed or treated for this condition [1]. Undiagnosed and untreated periodontitis has very serious consequences. When untreated, it may even lead to tooth loss, so it is worthwhile to pay more attention to the prevention of periodontal disease. [1] 

około miesiąca temu

English
At the beginning of July, Medicover Stomatologia took over another dental clinic. This time, it is Wrocław's Royal Dent clinic, which specializes in the cutting-edge procedures and technologies in the fields of dental implantology and orthodontics. Among them, we find the Incognito and Invisalign systems, globally recognized solutions for fixed orthodontic appliances, which provide comfort and increase the effectiveness of treatment.

około 2 miesięcy temu

Biznes
Z początkiem lipca Medicover Stomatologia przejęło kolejną klinikę stomatologiczną. Tym razem do sieci dołączyła wrocławska klinika Royal Dent specjalizująca się w najnowocześniejszych procedurach i technologiach z obszaru stomatologii implantologicznej i ortodoncji. Wśród nich – system incognito oraz system invisalign, czyli światowe rozwiązania w zakresie aparatów stałych, które zapewniają komfort i zwiększają skuteczność leczenia.

około 2 miesięcy temu

English
Medicover Polska has started cooperation with Patronite – an online platform that connects creators with people who support their work. As part of the collaboration, a special offer of medical care for creators has been prepared. There will also be competitions for members of the community with annual healthcare packages as prizes.

2 miesięcy temu

Biznes
Medicover Polska podjął współpracę z Patronite – platformą internetową, którą łączy twórców z osobami, które wspierają ich działalność. W ramach wspólnych działań przygotowana została specjalna oferta opieki medycznej dla twórców, prowadzone będą również konkursy dla członków społeczności, w których nagrodami będą roczne pakiety medyczne.

2 miesięcy temu

English
How does caries treatment proceed? What specialist should you consult for your dental problem? Why are your gums bleeding? What kind of tests will the dentist refer you to when your teeth are hypersensitive? Answers to these and other questions can be found in the app called Short Internet Check-up ("Krótki przegląd internetowy"). The idea was conceived by the DentaCare clinic, which is part Medicover Polska. Its purpose is to reduce the fear of dental treatment and to motivate patients to make regular dental appointments.

2 miesięcy temu

Zdrowie
Jak przebiega leczenie próchnicy? Do jakiego specjalisty udać się ze swoim problemem stomatologicznym? Jaka jest przyczyna krwawienia dziąseł? Jakie badania zleci nam stomatolog w przypadku nadwrażliwości zębów? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w aplikacji „Krótki przegląd internetowy”. To pomysł kliniki DentaCare należącej do Medicover Polska. Jego celem jest zmniejszenie lęku przed leczeniem stomatologicznym i zmotywowanie pacjentów do regularnych wizyt u dentysty.

2 miesięcy temu

1
2
3
4
5
6
7