English
In January, Iwona Pokwicka was appointed Vice President of Medicover sp. z o.o. and Director of Operations in Medicover’s clinic business. In this position, she will be responsible for the functioning of Medicover medical clinics throughout Poland.
Biznes
W styczniu bieżącego roku Iwona Pokwicka została powołana na Wiceprezesa Medicover sp. z o.o. oraz objęła stanowisko Dyrektora Pionu Operacyjnego i Medycznego. Odpowiadać będzie za funkcjonowanie placówek Medicover Polska na terenie całego kraju.
Zdrowie
Sezon zimowy w pełni, a wielu Polaków ogarnęło białe szaleństwo. Aż 30 proc. z nas deklaruje, że umie jeździć na nartach, a 11 proc. przynajmniej raz w roku zakłada narty i wyrusza na stok[1]. Jednak warto pamiętać, że umiejętności i doświadczenie nie chronią nas w pełni przed wypadkami, których co roku w sezonie nie brakuje. Dlatego przed wyruszeniem na stok, warto zastanowić się, jak zadbać o bezpieczeństwo. Wielu fanów stoków zapewne przygotowało już swój sprzęt, ale czy zadbało o odpowiedni trening przygotowujący organizm na nadchodzący wysiłek. [1] Aktywność fizyczna Polaków, CBOS, Warszawa 2013 r.
Biznes
Profesjonalna pomoc medyczna z powodu urazów, wypadków czy kontuzji, kompleksowe leczenie oraz rehabilitacja pod okiem wybitnych specjalistów, dbających na co dzień o sprawność największych gwiazd sportu – dostępna dla pacjentów w warszawskim Szpitalu Medicover na Wilanowie. Klinika Rehasport, dostępna w Medicover, jest jedynym z czterech wiodących ośrodków w Polsce, specjalizujących się w ortopedii, rehabilitacji i medycynie sportowej. O jej profesjonalizmie i wysokiej jakości świadczą międzynarodowe wyróżnienia oraz zaufanie wielu wybitnych sportowców.
English
Professional medical help for injuries, accidents and contusions, comprehensive treatment and rehabilitation under the supervision of outstanding specialists who on a daily basis ensure the fitness of the biggest sport stars – available for patients at the Medicover Hospital in Warsaw’s Wilanów. The Rehasport Clinic, liaised with Medicover, is one of the four leading centres in Poland specializing in orthopaedics, rehabilitation and sports medicine. Professionalism and high quality are confirmed by international awards and the trust of many outstanding athletes.
English
From digital self-care through virtual doctor appointments to remote examinations. E-health offers a wide range of possibilities. According to experts, the Internet and telemedicine can be used at any stage of treatment – technology is not a barrier these days. However, how do we develop the potential of remote solutions in order for them to be effective, useful and safe for the patient? What is the priority for medical service providers today? What changes can we expect in the coming years?

około miesiąca temu

Biznes
Od samoopieki wspomaganej cyfrowo, poprzez wirtualną wizytę lekarską aż po zdalne badanie. Możliwości, jakie daje e-zdrowie są ogromne. Zdaniem ekspertów internet i telemedycyna mogą być stosowane na każdym etapie leczenia - technologia nie stanowi dzisiaj bariery. Jak jednak rozwijać potencjał rozwiązań zdalnych, by były one skuteczne, użyteczne i bezpieczne dla pacjenta? Co dla dostawców usług medycznych jest dziś priorytetem? Jakich zmian możemy spodziewać się w najbliższych latach? 

około 2 miesięcy temu

English
Over the next few years, cancer will become number one cause of death in our country. At present, nearly 157,000 Poles are diagnosed with malignant tumours every year and approximately 95,000 of them die. But contemporary medicine makes it possible to detect genes which may increase the risk of cancer development. Genetic predisposition tests are available, for instance, in the Medicover Medical Centre at Aleje Jerozolimskie 96.

około 2 miesięcy temu

Zdrowie
Sezon infekcji standardowo rozwija się w październiku i trwa aż do kwietnia. Zwykle jeden raz w trakcie sezonu występuje szczyt zachorowań – wtedy, gdy atakuje wirus grypy. Trwa on 6-8 tygodni. W tym czasie zapotrzebowanie na wizyty w opiece podstawowej rośnie nawet do 20 proc. W ubiegłym roku w tym okresie w Medicover Polska po poradę z powodu przeziębienia lub grypy zgłosił się co piąty pacjent. Szczyt sezonu infekcyjnego jest jeszcze przed nami, dlatego warto się do niego właściwie przygotować.

2 miesięcy temu

English
The infectious season normally begins in October and lasts until April. There is usually one peak incidence of illness during the season when the influenza virus attacks. It lasts 6-8 weeks. At this time, the number of primary care visits can increase by as much as 20%. Last year during this period one in five patients were treated at Medicover Centres in Poland for the flu or a cold. The peak of the infectious season is still ahead of us, so it's good to be prepared for it.

2 miesięcy temu

1
2
3
4
5
6
7